Shri Yogi Aditya Nath
(Hon'ble Chief Minister, U.P.)

Dr. Daya Shankar Mishra 'Dayalu'
(Hon'ble Ayush Minister, U.P.)